Een deel van onze voorraad versnellingsbakken.
INHOUD
Sectie 1 Algemeen
Sectie 2 Garantie
Sectie 3 Het bestellen van een versnellingsbak
Sectie 4 Identificatie “Series” hoofdbak met aangebouwde tussenbak
Sectie 5 Identificatie LT77 hoofdbak
Sectie 6 Identificatie LT85 hoofdbak
Sectie 7 Identificatie LT95 hoofdbak met aangebouwde tussenbak
Sectie 8 Identificatie R380 hoofdbak
Sectie 9 Identificatie Freelander tussenbakken
Sectie 10 Identificatie LT230 tussenbakken
Sectie 11 Identificatie Borg-Warner tussenbakken
Sectie 12 Overzicht versnellingsbakken Freelander
Sectie 13 Overzicht versnellingsbakken Series I, II en II
Sectie 14 Overzicht versnellingsbakken Defender
Sectie 15 Overzicht versnellingsbakken Discovery
Sectie 16 Overzicht versnellingsbakken Range-Rover Classic
Sectie 17 Overzicht versnellingsbakken Range-Rover P38
Sectie 18 Overzicht LT230 tussenbakken Defender
Sectie 19 Overzicht LT230 tussenbakken Discovery
Sectie 20 Overzicht LT230 en Borg-Warner tussenbakken Rangerover Classic
Sectie 21 Overzicht Borg-Warner tussenbakken Rangerover P38
Algemeen
De versnellingsbakken van Land-Rover staan er om bekend dat zij niet het beste onderdeel van de auto zijn. Natuurlijk, Land-Rover is een terreinauto en in het terrein worden de versnellingsbakken veelal schandalig misbruikt. In vergelijk met andere terreinauto’s slaan de Land-Rover bakken dan ook zeker geen slecht figuur, maar het komt toch maar zelden voor dat de versnellingsbak het volledige leven van de auto meegaat.

Voor de versnellingsbakken hebben wij een ruilsysteem opgezet. Het ruilsysteem bestaat eruit dat wij, in de regel uit voorraad, een totaal gereviseerde versnellingsbak leveren. Het ruilsysteem houdt tevens in dat U een oude unit moet inleveren. De door U bestelde versnellingsbak dient evenwel van hetzelfde type te zijn als de oude unit die U inlevert. Slechts tegen meerprijs is het in sommige gevallen mogelijk een versnellingsbak van een afwijkend type te bestellen, bijvoorbeeld omdat U een andere eindoverbrenging wilt.

Wij laten onze versnellingsbakken in Engeland reviseren bij een bedrijf dat geheel is gespecialiseerd in de revisie van Land-Rover versnellingsbakken. Dit Engelse bedrijf levert niet aan partikulieren, maar uitsluitend aan de vakhandel en export-houses. Vele honderden versnellingsbakken worden per maand afgeleverd. Een betere garantie voor een topprodukt, dat is gebouwd door absolute specialisten, bestaat niet.

Tijdens de revisie wordt er in het geheel niet bezuinigd op de onderdelen. Bij de minste twijfel worden de onderdelen niet meer geschikt bevonden voor hergebruik en worden deze vervangen door uitsluitend originele onderdelen. Niet de goedkoopste manier van reviseren, maar wel de zekerste en wij geven dan ook zes maanden volledige garantie op de ruilbakken, een en ander uiteraard met inachtnemeing van onze garantievoorwaarden, die u elders op deze site kunt lezen. Indien de bak door ons wordt ingebouwd hebt u ook volledige garantie op het arbeidsloon. De bewezen kwaliteit van onze versnellingsbakken geeft ons evenwel de mogelijkheid om meer dan de normale garantie te verlenen. Zie hieronder voor nadere informatie m.b.t. de garantie.
Ons revisiebedrijf in Engeland test de bakken na revisie zeer uitvoerig op een testbank-opstelling. Wij kennen geen tweede bedrijf waar de bakken zo grondig worden getest. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele gebreken, lagergeluiden of andere manko’s pas na het inbouwen in de auto aan het licht komen.
Wij leveren vrijwel alle handbakken en tussenbakken uit voorraad. Op dit moment hebben wij tientallen verschillende typen bakken op voorraad. Van Series I, II en III bakken, alle Defender bakken, tot en met Range-Rover Series II en Disco II bakken. Automaten gaan uitsluitend op bestelling.
INFORMEER NAAR DE GUNSTIGE PRIJZEN !!
Garantie op versnellingsbakken.

In afwijking van onze algemene garantiebepalingen geven wij op al onze versnellingsbakken 6 maanden garantie zonder kilometer-beperking.

Met onze versnellingsbakken (handbakken, automaten en tussenbakken) zijn wij zeker niet de goedkoopste in Nederland. Dat willen we niet en dat kunnen we niet. Kwaliteit en goedkoop gaan nu eenmaal niet samen. Dat wil overigens bepaald niet zeggen dat onze versnellingsbakken duur zijn !!

We zijn er zeer trots op dat er in minder dan 2% van de door ons geleverde versnellingsbakken iets niet helemaal goed is. Wij doen dan ook absoluut niet moeilijk over garantie op onze versnellingsbakken. Indien de bak door ons is ingebouwd, valt het arbeidsloon voor de inbouw uiteraard ook onder de garantie. Wij hebben, door de ervaring van de afgelopen 25 jaren, echter zoveel vertrouwen in onze versnellingsbakken, dat, zelfs indien U de bak zelf hebt ingebouwd of deze is ingebouwd bij een ander garagebedrijf of Uw Land-Rover dealer, in het onwaarschijnlijke geval van een probleem, wij de bak gratis zullen omruilen voor een ander exemplaar. Inclusief ons arbeidsloon. Voorwaarde is wel dat U de betreffende auto dan bij ons in Scheveningen aanlevert en dat voor het overige is voldaan aan onze algemene garantievoorwaarden (geen snelheidswedstrijden, etc., zie elders op deze site)

Het bestellen van een versnellingsbak

Bij het bestellen van een hoofdbak of een tussenbak is het belangrijk dat U altijd opgeeft om welk type Land-Rover het gaat en met welke motor de Land-Rover is uitgerust. Is er in de auto in een later stadium een andere motor gebouwd, bijvoorbeeld een Tdi ter vervanging van een oude 2.5 ltr diesel, dan is de kans groot dat de auto nog de oude 50A hoofdbak heeft. In principe krijgt U altijd hetzelfde type bak terug als dat U als oude unit inlevert. Slechts tegen meerprijs kunt U de versnellingsbak “upgraden” naar een later type. In het geval van een later ingebouwde Tdi-motor kunt U de bak dan opwaarderen naar een 55A of een 56A hoofdbak. Voor de tussenbakken geldt hetzelfde.

Opgave van het juiste bak-identificatienummer is bij bestelling dus altijd noodzakelijk

Identificatie van Uw versnellingsbak
Series I, II, IIA en III hoofdbak met tussenbak

Bij bestelling altijd opgeven om welk type Land-Rover het gaat, welke vernellingen zijn gesynchroniseerd en welke motor de auto heeft. De bakken voor de 4 en 6 cilinder zijn grotendeels gelijk, alleen het voorhuis is vanwege de verschillen in de motoren anders. S.v.p. duidelijk vermelden. Het baknummer is ingeslagen op de dikke rand tussen de hoofdbak en de tussenbak aan de bovenzijde.

De 8 cilinder (Series III) heeft een totaal afwijkende bak, die sterk lijkt op de oude Range-Rover 4-bak. Het baknummer is ingeslagen aan de achterzijde van de tussenbak. Altijd het ingeslagen nummer vermelden.

Alle Series-bakken met aangebouwde tussenbak worden geleverd inclusief de transmissierem met handremtrommel.
Alle “series”-bakken worden uit voorraad geleverd
LT77 5-bakken (uitsluitend de hoofdbak)

LT77 5-bak:

Identificatienummer ingeslagen op het vlakje aan de rechterzijde van bakhuis.

Baknummer beginnend met: Behoort bij voertuig- en motortype: Opmerkingen:
50A… Defender 4 cilinder B en D en vroeg type Td Civiele uitvoering
51A… Defender militaire uitvoering met korte 1e versn. Altijd vervangen door de 50A i.v.m. veel te korte 1e versnelling
52A… Range-Rover V8 long-stick 1983,84 en 85 Versnellingshendel begint vòòr de pook Hoog/Laag
53A… Range-Rover V8 short-stick v.a. 1986 en Discovery V8 Versnellingshendel begint achter de pook Hoog/Laag
54A… Range-Rover 4 cilinder 2.4 ltr en 2.5 ltr diesel Uitsluitend voor de VM-motoren
55A… Discovery en Range-Rover 4 cilinder 200TDi Suffix G en H
56A… Defender 4 cilinder Td, 200TDi Suffix G en H (gelijk aan de 50A, maar met zwaardere lagers)
57A… Discovery V8 carb. Kan zonder bezwaar worden vervangen door de 53A
59A… Range-Rover en Discovery V8 short-stick met oliekoeler aansluiting
60A… Defender V8 long-stick Kan zonder bezwaar worden vervangen door de 52A
61A… Defender V8 long-stick met oliekoeler aansluiting
63A… Discovery MPi 2.0 ltr EFi
LT85 5-bakken (uitsluitend de hoofdbak) zgn “Santana-bak”

LT85 5-bak:

Identificatienummer ingeslagen op het vlakje aan de rechterzijde van bakhuis.

Baknummer beginnend met: Behoort bij voertuig- en motortype: Opmerkingen:
20C… Defender V8 Santana 5-bak
22C… Defender V8 Santana 5-bak met in de lengterichting deelbaar huis De 20C en de 22C zijn zonder probleem uitwisselbaar
LT95 4-bakken (inclusief tussenbak met transmissierem)
Baknummer beginnend met: Behoort bij voertuig- en motortype: Opmerkingen:
881… Land-Rover Series III V8 Tussenbak vormt een geheel met de hoofdbak, zonder probleem uitwisselbaar met de 12C.
12C… Land-Rover Series III V8 Tussenbak vormt een geheel met de hoofdbak, zonder probleem uitwisselbaar met de 881.
13C… Defender V8 met 4-bak Tussenbak vormt een geheel met de hoofdbak, met geen enkele andere LT95 uitwisselbaar.
355… Range-Rover V8 1970-1983 Tussenbak vormt een geheel met de hoofdbak, zonder probleem uitwisselbaar met de 356 en de 359.
356… Range-Rover V8 1970-1983 Tussenbak vormt een geheel met de hoofdbak, zonder probleem uitwisselbaar met de 355 en de 359.
359… Range-Rover V8 1970-1983 Tussenbak vormt een geheel met de hoofdbak, zonder probleem uitwisselbaar met de 355 en de 356.
De eindoverbrenging van de LT95 bak wordt bepaald door de tandwielen van de hoge gearing in de tussenbak. De lage gearing is in alle gevallen gelijk. De hoge gearing komt voor in onderstaande 6 varianten. De tandwielen zijn als paar uitwisselbaar, zodat u de eindoverbrenging kunt wijzigen.
0.996:1

26/45 tanden

1.000:1

29/50 tanden

1.113:1

31/48 tanden

1.123:1

28/43 tanden

1.174:1

32/47 tanden

1.336:1

31/40 tanden

R380 5-bakken (uitsluitend de hoofdbak)
R380 5-bak:

Identificatienummer ingeslagen op het vlakje aan de rechterzijde van bakhuis.

Baknummer beginnend met: Behoort bij voertuig- en motortype: Opmerkingen:
43A… Defender 130 V8 Suffix J R380 bak met korte prise-as en kort voorhuis, zeer zeldzame verschijning, uitsluitend op bestelling
44A… Defender 130 TDi Suffix J R380 bak met korte prise-as en kort voorhuis, zeer zeldzame verschijning, uitsluitend op bestelling
50A… Defender 4 cilinder Suffix J Civiele uitvoering
51A… Defender militaire uitvoering met korte 1e versn. Altijd vervangen door de 50A i.v.m. veel te korte 1e versnelling
52A… Defender V8 zonder oliekoeler maar met olie-bypass Gebruik hiervoor in de plaats de 61A
53A… Discovery en Range-Rover  V8 met oliekoeler adaptor of bypass Suffix J, geheel gelijk aan en te verwisselen met 59A Suffix J
55A… Discovery en Range-Rover met 300 TDi-motor met oliekoeler adaptor of bypass Suffix J
56A… Defender met 300 TDi-motor met oliekoeler adaptor of bypass Suffix J
59A… Discovery en Range-Rover  V8 met oliekoeler adaptor of bypass Suffix J, geheel gelijk aan en te verwisselen met 53A Suffix J
60A… Defender V8 met oliekoeler bypass Gebruik hiervoor in de plaats de 61A
61A… DefenderV8 met oliekoeler adaptor Indien deze 61A wordt gebruikt i.pl.v. een 52A of 60A, dan dient de adaptor verwisseld te worden met de bypass
63A… Discovery met 2.0 ltr MPi-motor N.B. de 2.0 ltr 4 cilinder MPi wordt in Nederland niet geïmporteerd, deze bak houden wij niet op voorraad.
64A… New Range-Rover P38 met 4.0 of 4.6 ltr V8
65A… New Range-Rover P38 met BMW 2.5 ltr 6 cilinder diesel
67A… Discovery Series II TD5 Met oliekoeleraansluiting
68A… Defender TD5 Met oliekoeleraansluiting
69A… Discovery Series II 4.0 ltr V8
73A… Discovery Series II TD5 Met luchtkoeling
74A… Defender TD5 Met luchtkoeling
Identificatie van Uw tussenbak
Tussenbak Freelander 1 (IRD)
nieuwe T-bak Freelander 1
Voor de Freelander hebben wij alle voorkomende soorten tussenbakken op ruilbasis op voorraad. Er zijn diverse uitvoeringen, het is van het grootste belang dat u het juiste type opgeeft. Hierbij is het het bouwjaar van de Freelander en het motortype belangrijk. We houden nieuwe IRD’s voor de 4 cilinders en de V6-motoren op voorraad, alsmede geriviseerde units voor de 4-cilinders. In beide gevallen willen we een oude unit terughebben, dus ook voor de nieuwe tussenbakken verlangen wij een oude unit terug, omdat wij voor de toekomst een voorraad oude units willen opbouwen.
Bij bestelling van een Freelander IRD dient U het chassisnummer op te geven, zodat wij kunnen afleiden welk type tussenbak u nodig hebt.
Nieuwe Visco-koppelingen uit voorraad leverbaar voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Tip:
De meest voorkomende problemen aan de Freelander tussenbakken worden veroorzaakt door een haperende visco-koppeling. De visco-koppeling zit afzonderlijk in de aandrijflijn en verbindt, grip en belasting afhankelijk, de vooras met de achteras. Indien de visco-koppeling niet goed meer werkt, dan merkt u dat aan vreemde bandenslijtage. De tussenbak heeft een zeer zwaar leven met een haperende visco-koppeling omdat de Freelander niet beschikt over een centraal differentieel en zal uiteindelijk onherstelbaar beschadigen. Laat bij elke beurt de werking van de visco-koppeling nazien. De visco-koppelingen leveren wij uit voorraad, uitsluitend NIEUW, we hebben slechte ervaringen met gereviseerde visco’s.
Vis’ Land-Rover Supplies houdt alle typen tussenbakken en visco-koppelingen voor de Freelander NIEUW op voorraad. Eigenlijk misplaatst dus in dit hoofdstuk “revisiedelen”.
LT-230 tussenbak
Bij LT230 bakken is het nummer ingeslagen aan de achterzijde, onder aan de tussenbak
Vroege Defender tussenbakken hebben aan de achterzijde twee gaten met M8 schroefdraad voor de montage van de hoog/laag overbrenging.
Foto’s onder en boven: LT230 voor Defender
Latere Defender tussenbakken hebben deze gaten niet. Wij houden slechts één type op voorraad, zodat U soms twee gaten moet boren en tappen en soms twee gaten niet gebruikt.
Discovery I en II en Range-Rover Classic tussenbakken hebben M8 montagegaten aan de zijkant van het bakhuis; (foto rechts)
Bij bestelling altijd het ingeslagen baknummer vermelden en dus niet het gietnummer !!
Borg-Warner tussenbak
Bij Borg Warner bakken is het nummer ingeslagen op een identificatieplaatje
De Borg-Warner tussenbak voor de Range-Rover Classic en de Discovery beschikt over kettingaandrijving en een ingebouwde visco-koppeling. De Borg-Warner is gemakkelijk te herkennen aan het ontbreken van een “lock”-stand op het pookje H/L omdat de Borg-Warner het centrale differentieel automatisch in- en uitschakelt. Verder herkent U de Borg-Warner aan de koelribben op het bakhuis.
Toepassingen versnellingsbakken
Overzicht Freelander hoofdbakken
Voor de Freelander houden we alle drie de soorten 5-bakken op voorraad
5-bak voor 1.8 ltr benzine
5-bak voor 2.0 ltr TdCie (Rover Diesel)
5-bak voor 2.0 ltr Td4 (BMW Diesel)
Overzicht Series I, II, IIA en III hoofdbak met tussenbak
Omschrijving Ingeslagen baknummer Suffix letter Type Aantal versnellingen Synchro Jaar Incl. tussenbak
Series I, 4 cilinder 1,6 ltr B 860001-16131687 LT76 4-bak 3 en 4 48-51 Ja
Series I, 4 cilinder 1,6 ltr B 26100001-e.v. LT76 4-bak 3 en 4 52-53 Ja
Series I, 4 cilinder 2,0 ltr B 47100001-e.v. LT76 4-bak 3 en 4 54-55 Ja
Series I, 4 cilinder 2,0 ltr B 170615621-e.v. LT76 4-bak 3 en 4 55-58 Ja
Series II, 4 cilinder 2,0 ltr B en D 23800001-e.v. A-B LT76 4-bak 3 en 4 58-61 Ja
Series II, 4 cilinder 2,0 ltr B en D 25100001-e.v. A-B LT76 4-bak 3 en 4 58-61 Ja
Series II, 4 cilinder 2,0 ltr B en D 25200001.e.v. A-B LT76 4-bak 3 en 4 58-61 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 23800001-e.v. C-G LT76 4-bak 3 en 4 62-70 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 25100001-e.v. C-G LT76 4-bak 3 en 4 62-70 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 25200001.e.v. C-G LT76 4-bak 3 en 4 62-70 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 25400001-e.v. C-G LT76 4-bak 3 en 4 62-70 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 27600001-e.v. C-G LT76 4-bak 3 en 4 62-70 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90100001-e.v. C-G LT76 4-bak 3 en 4 62-70 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 23800001-e.v. H-e.v. LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 25100001-e.v. H-e.v. LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 25200001.e.v. H-e.v. LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 25400001-e.v. H-e.v. LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 27600001-e.v. H-e.v. LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90100001-e.v. H-e.v. LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 6 cilinder 2,6 ltr B 90100001-e.v. E LT76 4-bak 3 en 4 67-70 Ja
Series IIA, 6 cilinder 2,6 ltr B 90100001-e.v. F LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series IIA, 6 cilinder 2,6 ltr B 94100001-e.v. A LT76 4-bak 1 t/m 4 70-71 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90100001-e.v. A LT76 4-bak 1 t/m 4 71-77 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90200001-e.v. A LT76 4-bak 1 t/m 4 71-77 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90200001-e.v. A LT76 4-bak 1 t/m 4 71-77 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90100001-e.v. B-C LT76 4-bak 1 t/m 4 77-80 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90200001-e.v. B-C LT76 4-bak 1 t/m 4 77-80 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90200001-e.v. B-C LT76 4-bak 1 t/m 4 77-80 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90100001-e.v. D LT76 4-bak 1 t/m 4 80-85 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90200001-e.v. D LT76 4-bak 1 t/m 4 80-85 Ja
Series III, 4 cilinder 2,3 ltr B en D 90200001-e.v. D LT76 4-bak 1 t/m 4 80-85 Ja
Series III, 6 cilinder 2,6 ltr B 94100001-e.v. A LT76 4-bak 1 t/m 4 71-77 Ja
Series III, 6 cilinder 2,6 ltr B 94100001-e.v. B-C LT76 4-bak 1 t/m 4 77-78 Ja
Series III, 8 cilinder 3,5 ltr B 88100001-e.v. A LT95 4-bak 1 t/m 4 78-83 Ja
Series III, 8 cilinder 3,5 ltr B 12C00001-e.v. A LT95 4-bak 1 t/m 4 84-85 Ja
Overzicht Defender 5-bakken
Omschrijving Ingeslagen baknummer Suffix letter Type Aantal versnellingen Synchro Jaar Incl. tussenbak
90”
4 cilinder
2.3 ltr B + D
50A00001 D-E LT77 5-bak 1 t/m 5 83-87 nee
90”
4 cilinder
2.5 ltr B + D
50A00001 D-E LT77 5-bak 1 t/m 5 84-87 nee
90”
4 cilinder
2.5 ltr B + D + Td
50A00001 F LT77 5-bak 1 t/m 5 87-90 nee
90”
4 cilinder
2.5 ltr B + D + Td
50A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 90 e.v. nee
90”
4 cilinder
2.5 ltr B + D + Td
50A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 90 e.v. nee
90”
4 cilinder
2.5 ltr 200Tdi
56A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 90-94 nee
90”
4 cilinder
2.5 ltr 300Tdi
56A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95-98 nee
90”
5 cilinder
2.5 ltr Td5 (oliekoeler type)
68A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
90”
5 cilinder
2.5 ltr Td5 (zonder oliekoeler)
74A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
90”
8 cilinder
3.5 ltr B
13C00001 A LT95 4-bak 1 t/m 4 83-85 ja
90”
8 cilinder
3.5 ltr B
20C00001 A LT85 5-bak 1 t/m 5 85-87 nee
90”
8 cilinder
3.5 ltr B (split-type)
22C00001 A LT85 5-bak 1 t/m 5 87-89 nee
90”
8 cilinder
3.5 ltr B
60A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
90”
8 cilinder
3.5 ltr B
60A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 e.v. nee
90”
8 cilinder
3.5 ltr B (oliekoeler-type)
61A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
90”
8 cilinder
3.5 ltr B (oliekoeler-type)
61A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 e.v. nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.3 ltr B + D
50A00001 D-E LT77 5-bak 1 t/m 5 83-87 nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.5 ltr B + D
50A00001 D-E LT77 5-bak 1 t/m 5 84-87 nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.5 ltr B + D + Td
50A00001 F LT77 5-bak 1 t/m 5 87-90 nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.5 ltr B + D + Td
50A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 90 e.v. nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.5 ltr B + D + Td
50A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 90 e.v. nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.5 ltr 200Tdi
56A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 90-94 nee
110″ en 130″
4 cilinder
2.5 ltr 300Tdi
56A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 e.v. nee
110″ en 130″
5 cilinder
2.5 ltr Td5 (oliekoeler type)
68A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
110″ en 130″
5 cilinder
2.5 ltr Td5 (geen oliekoeler)
74A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B
13C00001 A LT95 4-bak 1 t/m 4 83-85 ja
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B
20C00001 A LT85 5-bak 1 t/m 5 85-87 nee
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B
22C00001 A LT85 5-bak 1 t/m 5 87-89 nee
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B
60A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B
60A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 e.v. nee
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B (oliekoeler type)
61A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
110” en 130”
8 cilinder
3.5 ltr B (oliekoeler type)
61A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 e.v. nee
Overzicht Discovery 5-bakken
Omschrijving Ingeslagen baknummer Suffix letter Type Aantal versnellingen Synchro Jaar Incl. tussenbak
4 cilinder
2.5 ltr 200TDi
55A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
4 cilinder
2.5 ltr 300TDi
55A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95-99 nee
5 cilinder
2.5 ltr TD5
oliekoeler-type
67A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
5 cilinder
2.5 ltr TD5
geen oliekoeler
73A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
4 cilinder
2.0 ltr MPi
62A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-92 nee
4 cilinder
2.0 ltr MPi
63A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 92-94 nee
4 cilinder
2.0 ltr MPi
63A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 e.v. nee
8 cilinder
3.5 ltr carb.
53A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-92 nee
8 cilinder
3.5 ltr carb.
Oliekoeler-type
57A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-92 nee
8 cilinder
3.5 ltr EFi
53A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 92-94 nee
8 cilinder
3.5 ltr EFi
Oliekoeler-type
59A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 92-94 nee
8 cilinder
3.9 ltr EFi
Oliekoeler-type
59A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 92-94 nee
8 cilinder
3.9 ltr EFi
Oliekoeler-type
59A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95-99 nee
8 cilinder
4.0 ltr EFi
Oliekoeler-type
69A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 99 e.v. nee
Alle hiervoor vermelde Discovery versnellingsbakken zijn gewoonlijk uit voorraad leverbaar, met uitzondering van de MPi-bakken.
Automatische versnellingsbakken voor de Discovery Series I en II leveren wij uitsluitend op bestelling. Gezien de grote verscheidenheid aan uitvoeringen en besturingssystemen hebben wij voor de automaten geen ruilsysteem, maar geven wij er de voorkeur aan Uw eigen bak te reviseren. De levertijd bij revisie van Uw eigen automaat zal dan ca. 5 werkdagen bedragen. De specifieke tussenbakken met ketting-aandrijving voor de automaat houden we overigens wel op voorraad.
Overzicht Range-Rover Classic hoofdbakken
Omschrijving Ingeslagen baknummer Suffix letter Type Aantal versnellingen Synchro Jaar Incl. tussenbak
4 cilinder
2.4 ltr TD VM
54A00001 D-E LT77 5-bak 1 t/m 5 86-87 nee
4 cilinder
2.5 ltr TD VM
54A00001 F LT77 5-bak 1 t/m 5 88 nee
4 cilinder
2.5 ltr TD VM
54A00001 G-H TT77 5-bak 1 t/m 5 89-92 nee
4 cilinder
2.5 ltr 200TDi
55A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 92-94 nee
4 cilinder
2.5 ltr 300TDi
55A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95-99 nee
8 cilinder
3.5 ltr carb.
35100001 A-F LT95 4-bak 1 t/m 4 70-83 ja
8 cilinder
3.5 ltr carb.
35500001 A-F LT95 4-bak 1 t/m 4 70-83 ja
8 cilinder
3.5 ltr carb.
35900001 A-F LT95 4-bak 1 t/m 4 70-83 ja
8 cilinder
3.5 ltr carb.
52A00001 D LT77 5-bak 1 t/m 5 83-85 nee
8 cilinder
3.5 ltr EFi
53A00001 D-E LT77 5-bak 1 t/m 5 86-87 nee
8 cilinder
3.5 ltr EFi
53A00001 F LT77 5-bak 1 t/m 5 88 nee
8 cilinder
3.5 ltr EFi
53A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-92 nee
8 cilinder
3.5 ltr EFi
Oliekoeler-type
59A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-92 nee
8 cilinder
3.9 ltr EFi
53A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
8 cilinder
3.9 ltr EFi
Oliekoeler-type
59A00001 G-H LT77 5-bak 1 t/m 5 89-94 nee
8 cilinder
3.9 ltr EFi
Oliekoeler-type
53A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 96 nee
8 cilinder
3.9 ltr EFi
Oliekoeler-type
59A00001 J R380 5-bak 1 t/m 5 95 96 nee
8 cilinder
3.5 ltr carb.
60A00001 J LT77 5-bak 1 t/m 5 83-85 nee
Overzicht Range-Rover Series II P38 hoofdbakken
Omschrijving Ingeslagen baknummer Suffix letter Type Aantal versnellingen Synchro Jaar Incl. tussenbak
6 cilinder
2.5 ltr TD BMW
65A00001 J-K R380 5-bak 1 t/m 5 94-01 nee
8 cilinder
4.0 en 4.6 ltr
64A00001 J-K R380 5-bak 1 t/m 5 94-01 nee
Alle hiervoor vermelde Range-Rover Classic en New Range-Rover (Series II Range-Rover) versnellingsbakken zijn gewoonlijk uit voorraad leverbaar.
Automatische versnellingsbakken voor de Classic en de Series II Range-Rover leveren wij uitsluitend op bestelling. Gezien de grote verscheidenheid aan uitvoeringen en besturingssystemen hebben wij voor de automaten geen ruilsysteem, maar geven wij er de voorkeur aan Uw eigen bak te reviseren. De levertijd bij revisie van Uw eigen automaat zal dan ca. 5 werkdagen bedragen. De specifieke tussenbakken met ketting-aandrijving voor de automaat houden we overigens wel op voorraad.
De hoofdbakken die hiervoor niet zijn genoemd, zoals de Range-Rover Series III (v.a. 2002), houden wij vooralsnog wegens de geringe vraag, niet op voorraad. De versnellingsbakken die wij niet op voorraad houden, kunnen wij uiteraard wel leveren, maar dan zit er enige levertijd op. Bel voor nadere informatie met betrekking tot prijs en levertijd.

bel voor nadere informatie :

070-3502155

Toepassingen tussenbakken
Overzicht Defender tussenbakken
Motortype
Type tussenbak
Ingeslagen baknummer
Overbrengingsverhouding
4 cilinder
LT230
10D00001
1.667:1
4 cilinder
LT230
12D00001
1.667:1
4 cilinder
LT230
13D00001
1.667:1
4 cilinder
LT230
20D00001
1.667:1
4 cilinder
LT230
22D00001
1.410:1
4 cilinder
LT230
25D00001
1.222:1
4 cilinder Puma v.a. 2007
LT230
80D00001
1.211:1
4 cilinder Puma v.a. 2007
LT230
81D00001
1.211:1
5 cilinder
LT230
43D00001
1.410:1
8 cilinder
LT230
29D00001
1.222:1
8 cilinder
LT230
32D00001
1.222:1
8 cilinder
LT230
38D00001
1.222:1
8 cilinder
LT230
45D00001
1.222:1
Overzicht Discovery tussenbakken
Motortype
Type tussenbak
Ingeslagen baknummer
Overbrengingsverhouding
4 cilinder diesel Serie I
LT230
28D00001
1.222:1
4 cilinder diesel Serie I
LT230
36D00001
1.211:1
5 cilinder diesel Serie II*
LT230
41D00001
1.222:1
5 cilinder diesel Serie II*
LT230
42D00001
1.222:1
5 cilinder diesel Serie II
LT230
45D00001
1.222:1
5 cilinder diesel Serie II
LT230
61D00001
1.211:1
5 cilinder diesel Serie II
LT230
62D00001
1.211:1
5 cilinder diesel Serie II
LT230
69D00001
1.211:1
5 cilinder diesel Serie II
LT230
70D00001
1.211:1
8 cilinder benzine Serie I
LT230
28D00001
1.222:1
8 cilinder benzine Serie II*
LT230
41D00001
1.222:1
8 cilinder benzine Serie II*
LT230
42D00001
1.222:1
8 cilinder benzine Serie II
LT230
45D00001
1.222:1
8 cilinder benzine Serie II
LT230
61D00001
1.211:1
8 cilinder benzine Serie II
LT230
62D00001
1.211:1
8 cilinder benzine Serie II
LT230
69D00001
1.211:1
8 cilinder benzine Serie II
LT230
70D00001
1.211:1

* De 41D en 42D tussenbakken zijn voorbereid op centraal sper, latere LT230 bakken missen al de sper-onderdelen omdat de Discovery 2 beschikt over Traction Control.

Hebt U een vroege tussenbak die voorbereid is op centraal sper, dan kunt U dit sper niet inschakelen. In dat geval kunnen wij een Diff Lock Lever Kit leveren, waarmee U het sper ook daadwerkelijk kunt inschakelen. Bestelnummer DIFFKIT001, prijs 355.00 ex btw. U dient dan wel te controleren of Uw tussenbak een een 41D of een 42D LT230 is en of er daadwerkelijk de sper-onderdelen in zitten.

Omschrijving Bestelnr. Prijs excl. btw
Diff Lock Lever Kit DIFFKIT001 € 355.00
DIFFKIT001
Let op !! Sommige Discovery’s hebben een Borg-Warner tussenbak met ketting aandrijving. Deze is uitwisselbaar met de Borg-Warner van de Range-Rover Classic (zie onder). Let goed op de ingeslagen nummers.
Overzicht Range-Rover Classic tussenbakken
Motortype
Type tussenbak
Ingeslagen baknummer
Overbrengingsverhouding
4 cilinder diesel VM
LT230
28D00001
1.222:1
4 cilinder diesel 200TDi/300TDi
LT230
28D00001
1.222:1
8 cilinder automaat (3-bak) ’83-‘84
LT230
14D00001
1.003:1
8 cilinder automaat (3-bak) ‘85
LT230
26D00001
1.003:1
8 cilinder longstick handbak ’83-‘84
LT230
15D00001
1.192:1
8 cilinder longstick handbak ‘85
LT230
27D00001
1.192:1
8 cilinder handbak en automaat ’86-‘91
LT230
28D00001
1.222:1
8 cilinder handbak en automaat 92 e.v.
Borg-Warner
005-0000001 op typeplaatje
1.222:1
14D en 26D zijn volkomen uitwisselbaar.
15D en 27D zijn volkomen uitwisselbaar.

Alle Range-Rover Classic tussenbakken houden wij op voorraad

De Borg-Warner tussenbak voor de Range-Rover Classic en de Discovery beschikt over kettingaandrijving en een ingebouwde visco-koppeling. De Borg-Warner is gemakkelijk te herkennen aan het ontbreken van een “lock”-stand op het pookje H/L omdat de Borg-Warner het centrale differentieel automatisch in- en uitschakelt. Verder herkent U de Borg-Warner aan de koelribben op het bakhuis.

Overzicht Range-Rover II P38 tussenbakken
Motortype
Type tussenbak
Ingeslagen baknummer
6 cilinder BMW 2.5 diesel met handgeschakelde 5-bak
Borg Warner Type 44-62-001
001-000001 e.v. op type-plaatje
6 cilinder BMW 2.5 diesel met 4-traps automaat
Borg Warner Type 44-62-003
003-000001 e.v. op type-plaatje
8 cilinder Rover benzine met handgeschakelde 5-bak
Borg Warner Type 44-62-001
001-000001 e.v. op type-plaatje
8 cilinder Rover benzine met 4-traps automaat
Borg Warner Type 44-62-003
003-000001 e.v. op type-plaatje
De Borg-Warner voor de New Range-Rover verschilt totaal van die voor de Classic. Bovendien is er verschil tussen de T-bak voor de handgeschakelde 5-bak en de T-bak voor de automaat. Het verschil zit ‘m in het aantal spiebanen van de inkomende as.

Alle typen Borg-Warners voor de Serie II P38 houden wij op voorraad.