Motor type
4 cilinder in lijn
onderblok van gietijzer
4 losse cilinderkoppen van aluminium
1 centrale nokkenas
2 kleppen per cilinder
mechanische klepstoters met stoterstangen
in de lengterichting voorin geplaatst
KKK Turbo-charger
Verdere technische gegevens worden zo spoedig mogelijk op deze pagina vermeld.
Aanhaalmomenten
Specifieke aanhaalmomenten in Nm
De aanhaalmomenten zullen zo spoedig mogelijk op deze pagina worden vermeld.
Cilinderkopbout-procedure

De VM-motoren zijn berucht om het falen van de cilinderkoppen. De motor heeft vier losse koppen die de kopbouten delen d.m.v. verbindende kikkers. VM heeft verschillende keren de aanhaalprocedure van de kopbouten gewijzigd.

De onderstaande aanhaalprocedure is gebaseerd op het laatste service bulletin van VM in Italië. Volg de aanwijzingen op de voet om latere motorschade te voorkomen.

Aantrekken kopbouten, volg de aanwijzingen stap voor stap ! Gebruik koppakkingen van de correcte dikte !!

Reinig de schroefdraad in het cilinderblok, bij voorkeur door alle koolresten met een tap weg te tappen.

Alle kopbouten insmeren met Molycote pasta of een soortgelijk produkt, daarna alle bouten in willekeurige volgorde handvast indraaien.

Middelste kopbouten 1 t/m 10 in de volgorde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 vastdraaien tot 3 kgm.

Herhaal de voorgaande procedure, dus opnieuw bouten 1 t/m 10 in de aangegeven volgorde vastdraaien tot 3 kgm.

Vervolgens bouten 1 t/m 10 in de volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 een hoekverdaaiing geven van 50°.

De bouten nogmaals in de volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 een hoekverdaaiing geven van 50°.

Vervolgens de zijbouten 11 achtereenvolgens per cilinderkop vastdraaien tot 3 kgm.

De zijbouten 11 per cilinderkop vervolgens een hoekverdraaiing geven van 85°.

De motor warmdraaien, maar niet langer laten lopen dan ca. 20 minuten, daarna volldeig laten afkoelen.

De bouten 1 t/m 10 losdraaien en vervolgens in de volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vastdraaien tot 3 kgm.

De bouten 1 t/m 10 vervolgens in de volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 een hoekverdraaiing geven van 65°.

Bouten 1 t/m 10 vervolgens nogmaals in de aangegeven volgorde een hoekverdraaiing geven van 65°.

Natrekken van de zijbouten 11 is niet nodig, controleer eventueel of de bouten op 9 kgm staan.

Na ca. 20.000 km opnieuw de bouten natrekken door deze, in de volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, zonder te lossen een verdere 10° te verdraaien.