5 cilinder in lijn direct-ingespoten pompinjector turbo-diesel-intercooler met watergekoelde oliekoeler
boring84.450 mm
slag88.950 mm
cilinderinhoud2498 cc
compressieverhouding19.5:1
onstekingsvolgorde1-2-4-5-3
1e cilinderdistributie-zijde
aantal hoofdlagers6
G4-Defender met Td5 motor
draairichtingrechtsom, gezien vanaf de distributie
emissie motor 10P-14PECD2=Euro2
emissie motor 15P-19PECD3=Euro3
nokkenasbovenliggende nokkenas met nokken voor aandrijving kleppen en exentrieken voor aandrijving pompinjectoren
tuimelaarasdoor nokkenas aangedreven tuimelaars voor bediening van de pompinjectoren
klepbedieningdoor bovenliggende nokkenas via hydraulische klepstoters
aantal kleppen per cilinder2
injectoren5x Lucas EV1 pompinjectoren, electronisch aangestuurd via motormanagement
nominale werkdruk pompinjectoren
Euro2-motoren1500 Bar
Euro3-motoren1750 Bar
turbo compressorGarrett GT20
afgeregeld maximaal toerental motor4850 tpm
afgeregeld stationair toerental740 tpm ± 50 tpm
oliefilter
conventioneel filterfull-flow papierelementvoor de vuildeeltjes groter dan 0.015 mm
rotor15000 tpm centrifugevoor de vuildeeltjes tussen 0.003 en 0.015 mm
vervangingsfrequentie
in tegenstelling tot eerdere opgave Land-Rover:
conventioneel full-flow-filterelke 10.000 km
rotorelke 10.000 km
Dimensies
krukas hoofdlagertap diameter61.9875-62.0125 mm
krukas drijfstanglagertap diameter53.99-54.01 mm
krukas axiale speling0.020-0.250 mm
zuiger diameter85.254-84.270 mm op 40 mm van onderzijde op 90° t.o.v. pistonpen
zuigerspeling in boring0.172-0.206 mm onderaan zuiger op 90° t.o.v. pistonpen
aantal zuigerveren
2 compressieveren
1 olieschraapveer
speling zuigerveren in groef
1e compressieveerniet opgegeven
2e compressieveer0.050-0.082 mm
oileschraapveer0.050-0.082 mm
zuigerverenslot in boring
1e compressieveer0.30-0.45 mm
2e compressieveer0.40-0.60 mm
olieschraapveer0.25-0.40 mm
aantal nokkenaslagers6
axiale speling nokkenas0.06-0.16
klepsteeldiameter
inlaat6.915 mm ± 0.008 mm
uitlaat6.905 mm ± 0.008 mm
klepkopdiameter
inlaat34.7 mm
uitlaat31.7 mm
zittinghoek
inlaat30°
uitlaat45°
klepkophoek
inlaat29°48′ ± 12′
uitlaat44°48′ ± 12′
Aanhaalmomenten
Specifieke aanhaalmomenten in Nm

Land-Rover heeft voor de Td5 geen lijst gepubliceerd met alle belangrijke specifieke aanhaalmomenten. De correcte aanhaalmomenten zijn alle te vinden in het werkplaatshandboek voor de Td5 bij de afzonderlijke hoofdstukken met betrekking tot reparatie of revisie.

Het zou te ver voeren om al deze aanhaalmomenten op deze pagina te vermelden. Elders op deze site kunt U in het hoofdstuk “Literatuur” de bestelnummers van de door U gewenste handboeken aantreffen.

Cilinderkop en nokkenasbehuizing

Aangezien er veel onnodige en kostbare fouten worden gemaakt met het de- en monteren van de Td5-cilinderkop zullen we hieronder als enige specifieke aanhaal-momenten van de motor, de juiste procedure en de correcte aanhaalmomenten voor de kopbouten weergeven.

Allereerst is het van groot belang te weten DAT DE CILINDERKOP NIET MAG WORDEN GEVLAKT. De maximaal toegestane kromheid van de cilinderkop bedraagt 0.10 mm. Indien de kromheid meer bedraagt, dan dient de cilinderkop te worden vervangen door een nieuwe kop. Aangezien de kop en de nokkenas behuizing gezamenlijk worden vervaardigd en gelijnboord, zijn beide niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar dienen als geheel te worden vervangen. Indien de kromheid van de kop binnen de hiervoor aangegeven tollerantie blijft, dan kunt U het samenstel gerust weer monteren. U kunt dan het beste de dikste variant van de koppakking gebruiken.

Bij montage van de kop dient U nauwkeurig de onderstaande procedure te volgen.

Indien de kromheid van de kop niet meer binnen de tollerantie valt, dan kunnen wij uit voorraad tegen een uiterst aantrekkelijke prijs een nieuwe, originele kop leveren. DE KOPBOUTEN DIENEN IN ALLE GEVALLEN TE WORDEN VERNIEUWD. De kopbouten zijn in verband met de enorme stress nadrukkelijk bestemd voor éénmalig gebruik !!
Schema losmaken nokkenasbehuizing (13 bouten)
voorzijde cilinderkop
11
10
8
6
4
2
1
13129753
In de hiernaast aangegeven volgorde de bouten geleidelijk, bijvoorkeur in drie stappen, losdraaien
Schema losmaken cilinderkopbouten (12 bouten)
voorzijde cilinderkop
3
7
11
10
6
2
4
8
12
9
5
1
In de hiernaast aangegeven volgorde de kopbouten geleidelijk, bijvoorkeur in drie stappen, losdraaien
Alvorens de kopbouten te monteren dient de schroefdraad in het cilinderblok zeer grondig te worden gereinigd en van koolresten te worden ontdaan. Dit om foutieve aanhaalmomenten en hoekverdraaiingen te voorkomen, alsmede overmatige stress op de bouten.

Dit reinigen kan het beste gebeuren door met beleid de schroefdraad schoon te tappen.

Schema vastdraaien cilinderkopbouten (12 bouten)
voorzijde cilinderkop
10
6
2
3
7
11
9
5
1
4
8
12
In de hiernaast aangegeven volgorde de kopbouten volgens onderstaande stappen aanhalen, let op, de procedure is gewijzigd en is afwijkend van de oorspronkelijk door Landrover geadviseerde procedure. De nieuwe procedure houdt in dat de bouten ook 1x moeten worden losgedraaid (3e fase).
1e fase volgens vastdraai-schema30 Nm
2e fase volgens vastdraai-schema65 Nm
3e fase volgens losdraai-schema-90° hoekverdraaiing (los)
4e fase volgens vastdraai-schema65 Nm
5e fase volgens vastdraai-schema+90° hoekverdraaiing (vast)
6e fase volgens vastdraai-schema+90° hoekverdraaiing (vast)
7e fase volgens vastdraai-schema+90° hoekverdraaiing (vast)
8e fase volgens vastdraai-schema+45° hoekverdraaiing (vast)
Schema vastzetten nokkenasbehuizing (13 bouten)
voorzijde cilinderkop
11
10
8
6
4
2
1
13129753
In de hiernaast aangegeven volgorde de bouten volgens onderstaande stappen aanhalen
1e fase10 Nm
2e fase20 Nm
3e fase25 Nm
Algemene aanhaalmomenten in Nm